Gülmek Şahane Gerisi Bahane tiyatro ekibimiz şirketin ihtiyaçları doğrultusunda tiyatro türlerine karar vermektedir. Tiyatro türleri: drama, trajedi, komedi şeklinde şirket çalışanlarının hangi oyun dikkatini çekeceği düşünülürse o tür hakkında oyunlar sergilenmektedir. Hangi tür sergilenirse sergilensin sahnede ilgilerini çekmek enerjilerini yükseltmek ana madde hâlindedir. Önceliğimiz çalışanlara kendilerini mutlu ve güvende hissedeceği oyunlar ile hayata farklı yönden bakış açıları kazandırmaktır. Motivasyon oyunları çalışanları inceleyerek meydana gelmektedir. Katılımcıları geliştirmek ve bir şeyler katmak önceliğimiz hâlindedir. Yeteneklerine göre roller verilerek kendilerini rahat ve güvende hissederek zorlanmadan oyun sergilemelerini sağlamaktır. Yetenekleri dışında oyun verildiği takdirde oyun sergilerken hem çekinir hem de yapmakta zorlanır modunu düşürür ve ilgisini azaltır. Bu yüzden ilgisi ve odağını sağlamak bundan dolayı önemli hâle gelmektedir.

Oyun öncesi çalışanlar rolleri ile bağdaştırılır ki sahnede zorlanmadan sergileyebilsinler ve heyecanlarını atsınlar. Bu gelişimleri için önemli bir husustur. Gelişim esnasında olumsuz ufak bir etki gördükleri zaman geri çekilme ve ilgilerinde azalma meydana gelmektedir. Bundan dolayı oyuncular rolleri ile bağdaştırılır. Sahnedeki oyuncuların seyircilere ne kadar iyi işler meydana çıkarabileceklerini görmeleri sağlanır. Tiyatro türlerinde her biri seyircide farklı duygulara değinmektedir. Her bir oyunda farklı bir türe değindiğimiz zaman seyircide farklı hisler uyandırmak daha çok ilgilerini toplamaya yaramaktadır. Trajedi türünde korkularını, acıma duygularını pekiştirir. Normal hayatta unutmuş olduğu bu duyguları karşısına çıkmasına ve hatırlamasını sağlamaktadır.

Çalışanların yeniden duygularını hatırlamaları bir sonraki oyunda ne olacak düşüncesi vererek ilgilerini harekete geçirmeye katkı sağlar. Komedi türünde gülmelerini hedefler aynı zamanda gülerken düşünürler. Düşünme çalışanlarda kendilerini toplamlarına ve yenilenmelerine katkı sağlar. Yenilenen her çalışan motivasyonunu sağlamlaştırarak işine odaklanmasını sağlamaktadır. Drama tiyatro türünde kavramların, davranışların, fikirlerin ne kadar önemli olduğunu görürler. Çalışanlar üzerinde davranışların ve fikirlerin bir yerlerde önemsenerek sergilendiğini görmesi mutlu eder. Güvende olmalarını sağlar. Güvende olan her çalışan daha rahat ve korkusuz işler meydana getirir. Özgüvenlerini yerine getiren oyunlar olması motivasyonlarının da yükselmesini sağlamaktadır. Gülmek Şahane Gerisi Bahane tiyatro ekibimiz çalışanları incelemelerde de bulunarak ona göre izlenimli oyunlar sergiler ve motivasyonlarına katkıda bulunur.